Om Fonden

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond
c/o Johannes Fog A/S
Firskovvej 20, 2800 Lyngby
CVR nr 81848718

 

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond er stiftet i 1973 af tømmerhandler Johannes Fogs datter, Ingrid Bang og hendes ægtefælle Ole Bang.

Fonden er en erhvervsdrivende fond og har som formål gennem uddeling af legater

  • at yde støtte til almennyttige og almenvelgørende formål
  • at yde støtte til forbedring af miljøet og samfundsudviklingen

Fonden har derudover til formål, at støtte og medvirke til udviklingen af Johannes Fog A/S.

Bestyrelsen

Ledelsen af Tømmerhandler Johannes Fogs Fond udgøres af bestyrelsen i fonden.

Bestyrelsen består af seks selvsupplerende medlemmer og tre medarbejdervalgte medlemmer, der er valgt i Johannes Fog A/S.

To af de selvsupplerende medlemmer og tre af de medarbejdervalgte medlemmer er kvinder, og andelen af kvinder udgør således 33 % af de selvsupplerende medlemmer og 56 % af den samlede bestyrelse.

Jeppe Skadhauge

Formand

(H), Rovsing Gammeljord Advokater, født 1954.

Medlem af fondsbestyrelsen siden 2004.
Medlem af bestyrelserne for Blindes Støttefond (formand), Designmuseum Danmark (næstformand), Voldgiftsinstituttet (formand).
Særlige kompetencer:
Forretnings- og ledelseserfaring, erhvervsdrivende fonde, juridisk indsigt.

Jeppe Skadhauge anses ikke for at være uafhængig i kraft af, at han har været medlem af fondens bestyrelse i mere end 12 år.


Mogens Munkholm Elsberg

Næstformand

Født 1955.

Medlem af fondsbestyrelsen siden 2011.

Medlem af bestyrelserne for Medius AB, Globeteam, nShift AB, iBanFirst, Heimdal Securities (næstformand), Rydoo (næstformand), ForNAV (formand).

Særlige kompetencer:
Forretningsledelse i IT- og elektronikbranchen.

Medlemmet anses som uafhængigt.


Annemarie Hvidberg Hellebek

Hospitalsdirektør på Bornholms Hospital, født 1961.

Medlem af fondsbestyrelsen siden 2007.
Medlem af  Robusthedskommissionen, som er nedsat af Regeringen i 2022
Særlige kompetencer:
Offentlig ledelse, donationer, herunder i særlig grad sundhedsområdet.

Annemarie Hvidberg Hellebek anses ikke for at være uafhængig i kraft af, at hun har været medlem af fondens bestyrelse i mere end 12 år.


Claus Christian Bayer

Corporate finance advisor, født 1957.

Medlem af fondsbestyrelsen siden 2016.

Særlige kompetencer:
Forretningsudvikling, finansiering og strategi.

Medlemmet anses som uafhængigt.


Mads Henrik Kring

Senior VP Sales EMEA, Telit Cinterion, født 1969.

Medlem af fondsbestyrelsen siden 2015.
Særlige kompetencer:
Executive og International salgsledelse, IoT/Internet-of-Things/B2B løsninger/telekommunikation

Medlemmet anses som uafhængigt.


Bente Overgaard

Fhv. koncerndirektør, Nykredit født 1964.

Medlem af fondsbestyrelsen siden 2018.
Medlem af bestyrelserne for AES (formand), Ennogie Solar Group A/S (formand), Den danske Naturfond (næstformand), Jyske bank, Finansiel Stabilitet, SP Group A/S m.fl.
Særlige kompetencer:
Byggeri, Finansiering, CSR/HR.

Medlemmet anses som uafhængigt.


Dorthe Malthe Stamm

Medarbejderrepræsentant

Ansat i Johannes Fog A/S, født 1965.

Valgt i 2014. Valgperiode udløber i 2026.


Gitte Jensen

Medarbejderrepræsentant

Ansat i Johannes Fog A/S, født 1970.

Valgt ind i 2018. Valgperiode udløber i 2026.


Karin Dabelsteen

Medarbejderrepræsentant

Ansat i Johannes Fog A/S, født 1967.

Valgt ind i 2018. Valgperiode udløber i 2026.