Om Fonden

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond
c/o Johannes Fog A/S
Firskovvej 20, 2800 Lyngby
CVR nr 81848718

 

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond er stiftet i 1973 af tømmerhandler Johannes Fogs datter, Ingrid Bang og hendes ægtefælle Ole Bang.

Fonden er en erhvervsdrivende fond og har som formål gennem uddeling af legater

  • at yde støtte til almennyttige og almenvelgørende formål
  • at yde støtte til forbedring af miljøet og samfundsudviklingen

Fonden har derudover til formål, at støtte og medvirke til udviklingen af Johannes Fog A/S.

Bestyrelsen

Jeppe Knud Skadhauge

Formand
Advokat (H), Rovsing Gammeljord Advokater, født 1954.
Medlem af fondsbestyrelsen siden 2004.
Medlem af bestyrelserne for Egmont Fonden, Egmont International Holding A/S, Blindes Støttefond (formand), Designmuseum Danmark (næstformand), Voldgiftsinstituttet (formand).
Særlige kompetencer: Forretnings- og ledelseserfaring, erhvervsdrivende fonde, juridisk indsigt.

Mogens Munkholm Elsberg

Næstformand
Født 1955.
Medlem af fondsbestyrelsen siden 2011.
Medlem af bestyrelserne for Medius AB, Globeteam A/S (formand), ForNAV (formand), Upodi ApS (formand), eMailplatform (formand), Unifaun AB (formand), raffle.ai og Heimdal Securities.
Særlige kompetencer: Forretningsledelse i IT- og elektronikbranchen.

Annemarie Hvidberg Hellebek

Hospitalsdirektør på Bornholms Hospital, født 1961.
Medlem af fondsbestyrelsen siden 2007.
Medlem af bestyrelsen for Institut for Akkreditering i Sundhedsvæsnet (IKAS), Fagligt forum for Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP) og Patientsikkerhedsrådet i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.
Særlige kompetencer: Offentlig ledelse, donationer, herunder i særlig grad sundhedsområdet.

Claus Christian Beyer

Corporate finance advisor, født 1957.
Medlem af fondsbestyrelsen siden 2016.
Medlem af bestyrelsen for Harboes Bryggeri A/S
Særlige kompetencer: Forretningsudvikling, finansiering og strategi.

Mads Henrik Kring

Senior Sales Director/Northern EMEA,Telit Communications S.p.A, født 1969.
Medlem af fondsbestyrelsen siden 2015.
Særlige kompetencer: Teknisk salg inden for IoT/Internet-of-Things B2B løsninger, salgsledelse og telekommunikation

Bente Overgaard

Fhv. koncerndirektør, Nykredit født 1964.
Medlem af fondsbestyrelsen siden 2018.
Medlem af bestyrelserne for AES (formand), Den danske Naturfond (næstformand), Jyske bank, ProData, Finansiel Stabilitet, SP Group A/S m.fl.
Særlige kompetencer: Byggeri, Finansiering, CSR/HR.

Dorthe Malthe Stamm

Medarbejderrepræsentant
Ansat i Johannes Fog A/S, født 1965.
Valgt i 2014. Valgperiode udløber i 2022.

Gitte Jensen

Medarbejderrepræsentant
Ansat i Johannes Fog A/S, født 1970.
Valgt ind i 2018. Valgperiode udløber i 2022.

Karin Dabelsteen

Medarbejderrepræsentant
Ansat i Johannes Fog A/S, født 1967.
Valgt ind i 2018. Valgperiode udløber i 2022.