Samfundssind og medmenneskelighed

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond er resultat af en erhvervsmæssig succes gennem 100 år. Fonden ejer forretningen Johannes Fog A/S og bygger på et fundament af samfundssind og medmenneskelighed. Vi ønsker at sætte præg på samfundsudviklingen gennem vores støtte til almennyttige formål. Derfor gør vi os umage. Umage med, at vores uddelinger er til glæde for mennesker og fællesskaber.

Vi løfter talent og faglighed

Vi engagerer os, når det handler om udviklingen af håndværksfaget. Vi har fokus på kvalitet og på projekter, der er med til at inspirere og skabe interesse om håndværksfaget i den unge generation. Vi brænder for projekter, der understøtter talentudvikling, viden og innovation, og har omtanke for vores miljø. Og vi gør det gerne i partnerskaber med uddannelsesinstitutioner og organisationer.

Det handler om godt naboskab i samfundet omkring os

Med fondens uddelinger skaber vi rum for leg og bevægelse i institutioner og foreninger. Vi skaber oplevelser og grundlag for kreativitet. Vi støtter særligt udsatte og svage borgere. Vi vil gennem vores støtte til velgørende, sociale og udviklende projekter sætte vores præg i lokalsamfundet.