Vigtigt før du søger

Ansøgningsfrister:

Ansøgninger behandles i forbindelse med fondens bestyrelsesmøder. Disse afholdes fire gange årligt.
  • Bestyrelsesmøde i Marts måned. Ansøgningsfrist er 28. februar
  • Bestyrelsesmøde i Maj måned. Ansøgningsfrist er 30. april
  • Bestyrelsesmøde i Oktober måned. Ansøgningsfrist er 30. september
  • Bestyrelsesmøde i December måned. Ansøgningsfrist er 30. november

Ansøgning

Fonden modtager årligt mange ansøgninger. Her får du nogle gode råd til udarbejdelsen af en god ansøgning.

  • Søg i god tid, inden ansøgningsfristens udløb. Hav med i betragtning svartiden fra bestyrelsesmødet i forhold til din ansøgning.
  • Husk at det ansøgte formål skal være almennyttigt, alment velgørende eller bidrage til forbedring af miljø- og samfundsudviklingen. Ved større donationer til almennyttige formål skal det ansøgte formål være tilgængeligt for mange.
  • Ansøgninger til fonden modtages kun digitalt og skal sendes via vores digitale ansøgningsportal. Vi modtager ikke ansøgninger på e-mail.
  • Ansøgere vil blive bedt om at oprette en profil med personligt NemID eller NemID Medarbejdersignatur for at kunne ansøge. Profilen oprettes via linket til den digitale ansøgning. Ansøger skal tiltræde Samtykkeerklæring. Alt videre kommunikation til og fra fonden sker i portalen.

 

Ansøgninger, der imødekommes, kan forvente at modtage et svar indenfor 5-7 uger regnet fra ansøgningsfristens udløb. Ligeledes vil ansøgninger, der ikke imødekommes, modtage besked om afslag indenfor samme tidsramme.

 

Personlig henvendelse til fondens sekretær, Lise Lotte Polviander Erichsen, kan ske tirsdage mellem kl. 9:00 og 16:00 på tlf. 25 46 09 44

Opmærksomheden henledes på, at ansøgninger udelukkende behandles af Fondens bestyrelse. Fondens sekretær har ikke indflydelse på vurdering af ansøgningerne, og kan derfor kun besvare praktiske spørgsmål.

Det støtter vi

Enkeltpersoner & Uddannelse

Fonden uddeler i begrænset omfang midler til privatpersoner. Fonden prioriterer ansøgninger vedrørende værdigt trængende børn samt udvalgte projekter og uddannelse inden for håndværk, grøn omstilling, miljø og klima.

Uddannelse eller uddannelsesrelaterede studierejser skal være på Masters niveau eller som efteruddannelse dertil.

Samfund, Institutioner & Klubber

Kan søges af institutioner som vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og skoler, tilbud til ældreområdet samt sports- og fritidsklubber og spejdergrupper.

Kultur

Kan søges af museer, teatre, orkestre, kor, dansegrupper, kunstnersammenslutninger, kunst- og musikforeninger, festivaler, kirker samt til udgivelser. Støtte prioriteres til konkrete projekter forankret i de lokalområder hvor Johannes Fog A/S har forretningssteder.

Sundhedsfaglige ansøgninger

Kan søges af sundhedsfaglige behand­lingssteder til patientnært udstyr og sundhedsfaglig forskning og udvikling.

Hjælpeorganisationer

Kan søges af hjælpeorganisationer, herunder patientforeninger og handicaporganisationer til projekter og indsamlinger.

Vigtige dokumenter